Транспарентност.

Рангирање на јавните институции според четирите критериуми

Конкуренција

Погледни рангирање

Транспарентност

Моментално рангирање

Транспарентност

57 %
0 %
по истекот на рокот
99 %
0 %
по истекот на рокот
50 %
0 %
по истекот на рокот
73 %
0 %
по истекот на рокот
/
0 %
по истекот на рокот
100 %
0 %
по истекот на рокот
64 %
0 %
по истекот на рокот
89 %
0 %
во законскиот рок
67 %
0 %
во законскиот рок
86 %
0 %
во законскиот рок
85 %
0 %
во законскиот рок
/
0 %
во законскиот рок
100 %
0 %
во законскиот рок
77 %
0 %
во законскиот рок
100 %
0 %
во законскиот рок