ЈАВНИ ИНСТИТУЦИИ.

Рангирање на јавните институции според четирите критериуми

replica watches

Конкуренција

Погледни рангирање

Транспарентност

Погледни рангирање

Вкупен ранг на институции

1
солидно

74%

2
солидно

69%

3
солидно

68%

4
солидно

66%

5
солидно

65%

6
солидно

64%

7
солидно

62%

8
ограничено

60%

9
ограничено

56%

10
ограничено

55%

11
ограничено

55%

12
ограничено

53%

13
ограничено

52%

14
ограничено

50%

15
ограничено

50%

16
ограничено

48%

17
ограничено

47%

18
ограничено

43%

19
ограничено

42%

20
минимално

40%

21
минимално

39%