Ефикасност.

Рангирање на јавните институции според четирите критериуми

Конкуренција

Погледни рангирање

Транспарентност

Погледни рангирање

Ефикасност

77 %
19.72 %
55 %
1.4 %